Půjčka bez doložení příjmů, MAXI půjčky
Maximum informací ze světa půjček
Reklama
250.000
20.000
30.000
Info pro spotřebitele
Typy půjček a úvěrů na trhu
Finanční rady a tipy

Co se (ne)započítává do starobního důchodu

Doba důchodového pojištění je významným faktorem, který ovlivní výši státního důchodu. Která období se do ní nezapočítávají?

Studium

Doba studia od roku 2010 se již nezapočítává do náhradní doby pojištění. Započítává se pouze doba studia do roku 2009, a to v zákonném rozsahu.

Práce na DPP nebo DPČ do limitu

U DPP a DPČ je stanoven měsíční limit, který pokud se nepřekročí, není odváděno sociální ani zdravotní pojištění. U dohody o provedení práce je tímto limitem odměna 10 000 Kč, u dohody o pracovní činnosti 2 499 Kč. Toto období se pak nezapočítává do doby pojištění pro důchodové účely.Evidence na úřadu práce

Doba evidence na úřadu práce se započítává do náhradní doby důchodového pojištění pouze v zákonném rozsahu. Hodnotí se doba, kdy nezaměstnaný pobíral podporu v nezaměstnanosti. Doba, kdy již na podporu v nezaměstnanosti není nárok, se započítává v maximálním rozsahu 3 roky. Do 55 let se započítává pouze v rozsahu jednoho roku. Zjišťování probíhá zpětně.

Příjmy nepodléhající platbě sociálního pojištění

Někteří lidé mají příjmy z prodeje movitého a nemovitého majetku, prodeje cenných papírů nebo z pronájmu. Z těchto příjmů ale neplatí sociální pojištění a ani nespadají do žádné z kategorií náhradní doby pojištění. Ty měsíce, kdy měli pouze příjmy nepodléhající sociálnímu pojištění, se do doby pojištění pro důchodové účely nezapočítávají.

Invalidní důchod I. a II. stupně

Do náhradní doby pojištění, ovlivňující výši státního důchodu, se započítává doba pobírání invalidního důchodu III. stupně, nikoliv I. nebo II. stupně.

Doba péče o děti bez nároku na rodičovský příspěvek

Některé ženy zůstávají v domácnosti i po skončení pobírání rodičovského příspěvku. Pokud žena pečuje o jedno dítě do 7 let věku nebo o dvě děti do věku 15 let, po splnění oznamovací povinnosti u zdravotní pojišťovny za ni platí zdravotní pojištění stát, ovšem do náhradní doby důchodového pojištění se započítává pouze doba péče o dítě do 4 let věku.

Předdůchod

Doba předdůchodu nepatří mezi náhradní doby pojištění. Za předdůchodce platí stát zdravotní pojištění a nedochází k rozmělnění osobního vyměřovacího základu, tedy průměrné mzdy za všechny odpracované roky.