Půjčka bez doložení příjmů, MAXI půjčky
Maximum informací ze světa půjček
Reklama
250.000
20.000
30.000
Info pro spotřebitele
Typy půjček a úvěrů na trhu
Finanční rady a tipy

Co znamená zkratka APNÚ?

APNÚ neboli asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů sdružuje poskytovatele nebankovních úvěrů v České republice. Asociace se stala veřejnou a nezávislou organizací, která má za úkol chránit spotřebitele před nekalým jednáním úvěrových společností. Jaké jsou cíle asociace a jakým způsobem ovlivňuje trh s nebankovními půjčkami?

Poslání APNÚ

Asociace má několik poslání: její prioritou je korigovat poskytování úvěrů nebankovních společností a umožnit spotřebitelům, aby si půjčili bez rizika. Zakládá si na svém pozitivním jménu a i v budoucnu se bude snažit o to, aby asociaci vnímali spotřebitelé a tržní dozor kladně. Usiluje o společensky odpovědném úvěrování a přispívá k tomu, aby se klienti sdružených nebankovních společností nedostali do hlubších finančních problémů.

Cíle APNÚ

Tato asociace si stanovila následující cíle:

 • zastupovat své členy na trhu s nebankovními půjčkami
 • koordinovat poskytování úvěrů svých členů
 • spolupracovat s dozorčími a zákonodárnými orgány
 • zajistit poskytování kvalitních služeb, které budou v souladu s normami ochrany práv spotřebitelů
 • vzdělávat širokou veřejnost
 • předcházet neuváženému zadlužování spotřebitelů

Úkoly APNÚ

Asociace výraznou měrou jedná s dozorčími úřady a se správními orgány a navrhuje úpravy legislativy v nebankovním sektoru, aby byly výhodné pro členy asociace i samotné spotřebitele. Členové asociace se mohou na APNÚ obrátit se svými problémy a využít právní pomoci a poradenství, popřípadě požádat asociaci o zastupování v jednání s úřady a s fyzickými a právnickými osobami. Asociace zavádí v Etickém kodexu opatření proti nekalým obchodním praktikám a rovněž zvyšuje povědomí a prestiž svých členů mezi spotřebiteli.

Kdo je členem APNÚ?

Členem asociace se mohou stát právnické osoby podnikající v České republice, které vlastní živnostenské oprávnění k poskytování úvěrových služeb a jejich hlavní činností je nabídka krátkodobých úvěrů od 500 do 20 000 Kč s maximální délkou splatnosti několika měsíců. V současné době jsou členy asociace tyto společnosti:

 • Zaplo Finance
 • creditON
 • Via SMS
 • Friendly Finance
 • Kreditech
 • CreditPortal
 • Kontex Trade International

Co musejí členové APNÚ dodržovat?

Členové APNÚ musejí dodržovat Etický kodex, který stanovuje, jakým způsobem budou společnosti poskytovat krátkodobé nebankovní úvěry. Kodex zároveň slouží k ochraně spotřebitelů nad rámec platných zákonů. To přináší spotřebitelům záruku, že členové asociace dodržují odpovědné úvěrování a seznámí spotřebitele se všemi podstatnými informacemi, které se týkají posuzování, schvalování, splácení a vymáhání úvěrů.

Členové APNÚ dále musejí:

 • dodržovat závazky plynoucí z Etického kodexu
 • jednat se zásadami asociace
 • budovat pozitivní jméno asociace
 • zajistit pravdivost v reklamách a propagačních materiálech
 • úvěrovat odpovědně
 • zjistit finanční situaci klientů a jejich příjmy a výdaje
 • jednat se zákazníky, kteří nezvládají splácet své závazky a navrhnout jim řešení