Půjčka bez doložení příjmů, MAXI půjčky
Maximum informací ze světa půjček
Reklama
250.000
20.000
30.000
Info pro spotřebitele
Typy půjček a úvěrů na trhu
Finanční rady a tipy

Jak postupovat při změně trvalého bydliště

Měníte trvalé bydliště? Pak vás čeká méně či více složitý proces. Je to poměrně individuální.

Formulář přihlášení k trvalému pobytu

Pokud jste se rozhodli změnit trvalé bydliště, nejprve zamiřte na obecní úřad (nebo na úřad městského části / městského obvodu). Zde vyplníte a podepíšete formulář „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“. Zaplatit budete muset i správní poplatek ve výši 50 Kč, kterému se vyhnou osoby mladší 15 let.

Co s občanským průkazem?

Na úřadě obdržíte žlutou kartičku „Potvrzení o změně trvalého pobytu“, na které bude uvedena vaše stará i nová adresa. Roh vašeho občanského průkazu bude odstřihnut. Jakmile bude proces ohlášení nového trvalého pobytu dokončen, do 15 pracovních dnů musíte zažádat o vydání nového občanského průkazu. Ten je k vyzvednutí do 30 pracovních dnů a žádný poplatek se za něj neplatí.

Doložení nové adresy

Vaši novou adresu trvalého pobytu musíte nějak doložit. Dokládá se vlastnictví bytu/domu nebo doložit oprávněnost užívání bytu. Pokud bydlíte v nájmu, potřebovat budete nájemní smlouvu. Trvalý pobyt můžete doložit také úředně ověřeným písemným potvrzením oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu přímo před zaměstnancem ohlašovny, není potřeba toto potvrzení. Pokud jste nemovitost koupili, je nutná kupní smlouva s razítkem katastru nemovitostí. Zápis o změně trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel musí ohlašovna provést nejpozději do 3 pracovních dnů.

Oznámení na zdravotní pojišťovně

Do 30 dnů od změny trvalého bydliště musíte tuto změnu oznámit své pojišťovně. A to i přesto, že fungují propojené registry a pojišťovna může změnu provést sama.

Změna trvalého bydliště u důchodců

Dostáváte-li váš důchod na účet, nahlaste změnu písemně či osobně formulářem na ČSSZ. Pokud vám chodí důchod složenkou, změnu adresy nahlaste na poště, která ji nahlásí ČSSZ.

Jak je to u podnikatelů

Živnostenskému úřadu změnu adresy trvalého pobytu hlásit nemusíte. Pokud se ale změní zároveň adresa sídla podnikatele, je nutno tuto novou adresu do 15 dnů nahlásit na živnostenském úřadě.

Změna trvalého pobytu a řidiči

Motoristé mají situaci trochu složitější. Dobrou zprávou je, že registrační značka vozidla vám zůstává i v případě stěhování do jiného kraje. Na obecní úřad si s sebou nezapomeňte vzít i malý a velký techničák. Jestliže se stěhujete v rámci jedné obce, nebudete měnit váš řidičský průkaz, pokud ale stěhování probíhá do jiné obce, budete muset zažádat o nový řidičák.

Nahlášení změny u dalších institucí

U jakých dalších institucí budete muset změnu adresy trvalého pobytu ohlásit? Na úřadu práce (do 8 dnů), u svých ošetřujících lékařů, u zaměstnavatele, ve škole, u dodavatelů energií, u bank, pojišťoven a dalších finančních institucí, u telefonního operátora a možná i na některých dalších místech.