Půjčka bez doložení příjmů, MAXI půjčky
Maximum informací ze světa půjček
Reklama
250.000
20.000
30.000
Info pro spotřebitele
Typy půjček a úvěrů na trhu
Finanční rady a tipy

Povinné údaje ve smlouvě o spotřebitelském úvěru

Smlouva o spotřebitelském úvěru musí mít potřebné náležitosti, které se řídí podle § 104 až § 111 zákona č. 257/2016 Sb. Jako žadatel o úvěr máte právo vědět, za jakých podmínek úvěr čerpáte a jaké Vám z toho plynou povinnosti. Jaké údaje musí obsahovat smlouva o spotřebitelském úvěru?

§ 104 – Forma smlouvy o úvěru

Poskytovatel úvěru Vám musí vyhotovit písemnou formu smlouvy, kterou si prostudujte v klidu domova. V případě, že byste čemukoliv nerozuměli, nebojte se zeptat. Koneckonců se svým podpisem zavazujete k tomu, že budete plnit podmínky smlouvy. Smlouva o úvěru musí obsahovat všechny podstatné informace, které musí být uvedeny zřetelně a výstižně. Pokud poskytovatel tuto povinnost nesplní nebo nedodrží písemnou formu smlouvy, neznamená to, že je smlouva neplatná.

§ 105 – Spotřebitel musí obdržet jedno vyhotovení smlouvy

Před samotným uzavřením smlouvy o úvěru Vám poskytovatel nebo zprostředkovatel předloží návrh smluvních podmínek a návrh smlouvy. Po podpisu smlouvy o úvěru Vám náleží jedno její vyhotovení v listinné podobě nebo na datovém nosiči.

§ 106 – Jaké informace musí obsahovat smlouva o úvěru?

Smlouvou o úvěru se zavazujete k tomu, že vrátíte věřiteli vypůjčenou částku včetně úroků, a to do doby uvedené ve smlouvě. Jaké náležitosti by neměly ve smlouvě chybět?

 • Druh spotřebitelského úvěru
 • Kontaktní údaje obou smluvních stran
 • Celková výše spotřebitelského úvěru a za jakých podmínek se čerpá
 • Doba trvání spotřebitelského úvěru
 • Úroková sazba za půjčenou částku
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
 • Výše, počet a četnost splátek
 • Úroková sazba v případě opožděných plateb
 • Požadavek na zajištění nebo pojištění
 • Právo na odstoupení od smlouvy
 • Možnosti předčasného splacení
 • Způsob ukončení smluvního vztahu
 • Možnost mimosoudního řešení případných sporů
 • Označení příslušného orgánu dohledu

§ 110 – Co se stane při nedodržení formy a obsahu smlouvy?

Jako spotřebitel se můžete setkat s tím, že informace ve smlouvě jsou na hony vzdálené od skutečnosti. Ve smlouvě mohou být neodpovídající a nepřesné údaje nebo v ní mohou některé informace chybět. Pokud ve smlouvě není zápůjční úroková sazba, RPSN nebo celková částka, kterou máte zaplatit, půjčujete si za úrokovou sazbu uveřejněnou Českou národní bankou v den uzavření smlouvy.

Někdy se můžete setkat s tím, že je RPSN ve smlouvě nižší a naopak celková splatná částka vyšší. V takovém případě se přihlíží k RPSN uvedené ve smlouvě a poskytovatel úvěru Vám musí vypočíst novou výši splátek, která bude v konečném důsledku nižší.

Ve smlouvě o úvěru by měly být uvedeny práva věřitele a povinnosti spotřebitele. Pokud v ní některá práva a povinnosti chybí, platí, že věřitel tato práva vůči spotřebiteli nemá a spotřebitel nemá povinnosti vůči věřiteli.