Půjčka bez doložení příjmů, MAXI půjčky
Maximum informací ze světa půjček
Reklama
250.000
20.000
30.000
Info pro spotřebitele
Typy půjček a úvěrů na trhu
Finanční rady a tipy

Jaké povinné údaje musí být uvedeny v reklamě na spotřebitelský úvěr?

Poskytování úvěrů a půjček se od 1. prosince 2016 řídí zákonem o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb., který v § 91 stanovuje, jaké údaje musí být uvedeny v reklamě na spotřebitelský úvěr. V praxi to znamená, že úvěrová společnost musí v reklamě zmínit všechny podstatné informace o úvěru, zvlášť pokud reklama obsahuje jakýkoliv číselný údaj. Co máte jako spotřebitel právo vědět?

Komplexní informace o výši úvěru a splátkách

Z každé reklamy na spotřebitelský úvěr se čtenář, divák nebo posluchač musí dozvědět jméno poskytovatele, popřípadě zprostředkovatele. V reklamě se musí objevit také základní údaje o spotřebitelském úvěru:

  • celková výše úvěru
  • výše jednotlivých splátek
  • u úvěru na bydlení počet splátek
  • doba trvání úvěru
  • celková částka splatná spotřebitelem a
  • celková výše úvěru.

U úvěru na bydlení musí poskytovatel v reklamě uvést, že je požadováno zajištění nemovitosti.

Informace o výši úrokové sazby, RPSN a poplatcích

V reklamě na spotřebitelský úvěr nesmí chybět informace o výši úrokové sazby včetně toho, zda je po celou dobu splácení stejná nebo se po určitém období změní podle aktuálního vývoje úvěrového trhu. V reklamě se rovněž musí zobrazit RPSN (roční procentní sazba nákladů), která poukazuje na to, o kolik ve skutečnosti úvěr přeplatíte. V této sazbě je zahrnuta úroková sazba a veškeré poplatky spojené s úvěrem. Z reklamy se musíte dozvědět o všech poplatcích, jelikož jsou součástí celkových nákladů za úvěr. Většina z těchto údajů se může objevit v reprezentativním příkladu.

Informace o doplňkových službách

Někteří poskytovatelé spotřebitelského úvěru si stanovují podmínku, že úvěr získáte za výhodných podmínek tehdy, pokud uzavřete smlouvu na nějakou doplňkovou službu, například pojištění úvěru. Z reklamy musí být patrné:

  • povinnost uzavřít tuto doplňkovou službu a
  • jaké jsou celkové náklady na doplňkovou službu.

Některé reklamy na zboží či služby slibují možnost odložení platby. V takovém případě musí v reklamě zaznít, jaká je cena zboží nebo služby a jaká je výše případné zálohy.