Půjčka bez doložení příjmů, MAXI půjčky
Maximum informací ze světa půjček
Reklama
250.000
20.000
30.000
Info pro spotřebitele
Typy půjček a úvěrů na trhu
Finanční rady a tipy

Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru?

Poskytovatel i spotřebitel mají podle § 118 až § 120 zákona č. 257/2016 Sb. právo odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo podat výpověď smlouvy. Z jakého důvodu mohou obě strany odstoupit od smlouvy a jak se podává výpověď?

§ 118 – Pravidla pro odstoupení od smlouvy o úvěru jiném než na bydlení

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, aniž byste za to platili nějaké sankce. Poskytovateli úvěru to oznamujete písemnou formou. Pro lhůtu je rozhodující datum na poštovním razítku, nikoliv kdy poskytovatel převezme písemnost fyzicky.

Jako spotřebitelé jste povinni zaplatit poskytovateli do 30 dnů od odstoupení smlouvy jistinu poskytnutého úvěru, úrok za dobu čerpání úvěru a případné nevratné poplatky, které poskytovatel musel uhradit orgánům veřejné správy. Odstoupením od smlouvy se spotřebitelský úvěr od počátku ruší a zanikají i doplňkové služby.

§ 120 – Jak probíhá výpověď smlouvy o úvěru

Smlouvu o úvěru může vypovědět spotřebitel i poskytovatel. Jako spotřebitelé jste oprávněni vypovědět úvěr sjednaný na dobu neurčitou. Výpovědní doba nesmí být delší než jeden měsíc a běží pouze v tom případě, že byla sjednána ve smlouvě. I poskytovatel Vám může písemně vypovědět úvěr sjednaný na dobu neurčitou, pokud je to výslovně uvedeno ve smlouvě. Výpovědní doba ale musí být delší než dva měsíce.