Půjčka bez doložení příjmů, MAXI půjčky
Maximum informací ze světa půjček
Reklama
250.000
20.000
30.000
Info pro spotřebitele
Typy půjček a úvěrů na trhu
Finanční rady a tipy

Jak zažádat o podporu v nezaměstnanosti

Skončili jste v zaměstnání? Vaše první kroky by měly vést na úřad práce, pokud tedy nemáte okamžitou možnost nastoupit někam jinam.

Proč se hlásit na „pracáku“

Kdo přijde o zaměstnání, měl by se přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání, a to z několika důvodů. Evidence je samozřejmě dobrovolná, má ale své benefity. Stát za vás bude po dobu, kdy budete bez práce, platit zdravotní pojištění, zvýší se vaše šance na nalezení nového zaměstnání, doba evidence se v určitém rozsahu započítá do doby sociálního pojištění a pravděpodobně budete mít nárok po určitou dobu na podporu v nezaměstnanosti. Jak o ni žádat?

Na úřad práce do tří dnů!

Na úřad práce v místě vašeho bydliště byste měli zamířit hned, nejlépe ještě ten den, kdy jste se stali nezaměstnanými, nebo den následující. Pokud se dostavíte do tří pracovních dnů od ukončení předchozího zaměstnání, je to pro vás nejvýhodnější. Do evidence vás zařadí od následujícího dne, co jste o práci přišli, a nevznikne žádné „hluché místo“. Registrujete se, vyplníte potřebné dokumenty a domluvíte si další schůzku. Od této chvíle vám také může být přiznána podpora v nezaměstnanosti.

Přihlášení po třídenní lhůtě

Jestliže se do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce přihlásíte až po této třídenní lhůtě, budete vedeni od data, kdy jste se dostavili. Za dny, kdy jste evidováni ani zaměstnáni nebyli, budete muset doplatit zdravotní pojištění své pojišťovně. To musí státu odvádět každý, na rozdíl od pojištění sociálního. Za osoby evidované na úřadu práce pak zdravotní pojištění platí stát, i když nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nejlepší tedy je, navazuje-li evidence na úřadu práce ihned na vaše zaměstnání. Nebudete muset nic doplácet.

Jak je to se sociálním pojištěním

Náhradní doba důchodového pojištění se započítává i za období, po které jste pobírali podporu v nezaměstnanosti nebo podporu během rekvalifikace. Započítává se do jisté míry i doba, po kterou vám podpora nenáležela, ale maximálně v rozsahu tří let. Ovšem doba, po kterou vám podpora nenáležela před dosažením 55 let věku, se započítá maximálně v rozsahu jednoho roku.

Pozor po rodičovské dovolené

Skončila vám rodičovská, nastoupili jste do práce a záhy skončili? Není to nijak neobvyklé. Spěchejte ale na úřad práce ihned. Nepřihlásíte-li se do tří dnů, bude se jako poslední zaměstnání brát vaše rodičovská dovolená a to se odrazí na výši podpory v nezaměstnanosti. Podpora se pak nevypočítává z vaší průměrné mzdy, ale z průměrné mzdy národního hospodářství a je velmi nízká. Taktéž po rodičovské dovolené spěchejte na úřad práce, jestliže jste si nenašli žádné zaměstnání.

Co s sebou na úřad práce

Na úřad práce si nezapomeňte vzít svůj občanský průkaz, případně jiný doklad totožnosti, kde je i vaše trvalé bydliště. Doložte nejvyšší dosažené vzdělání (maturitním vysvědčením, výučním listem nebo vysokoškolským diplomem). Přineste také potvrzení o ukončení pracovního poměru, pokud jste skončili v zaměstnání. Potřebovat budete zápočtový list o potvrzení průměrné výše měsíčního výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění. Od zaměstnavatele si také můžete nechat potvrdit formulář Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, který se dá najít na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Jste-li podnikatel, který ukončil podnikatelskou činnost, budete potřebovat potvrzení o přerušení či ukončení živnosti (to vystaví na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení). Skončila-li vám náhradní doba zaměstnání (rodičovská dovolená, plný invalidní důchod 3. stupně), budete potřebovat potvrzení o ukončené náhradní době. Možná budou potřeba i další doklady nebo listiny, to vám sdělí úředník na úřadu práce a můžete je donést dodatečně.

Podání vlastní žádosti o podporu

Dostavili jste se na úřad práce – a co teď? Podejte zde žádost o zprostředkování zaměstnání a zároveň také žádost o podporu v nezaměstnanosti. Formulář si můžete vytisknout a připravit již doma, k dispozici je na internetu, případně lze vyplnit elektronicky. Další variantou je vyplnit žádosti až na místě. Každopádně, vždy jej musíte podat osobně.

Dostanu podporu, nebo ne?

To, že jste podali žádost, ještě neznamená, že podporu dostanete. Musíte na ni mít nárok. Hlavní podmínkou je být bez zaměstnání, ale v evidenci úřadu práce. Druhou podmínkou je být během dvou let, které předcházely zařazení do evidence pracáku, být účasten minimálně 12 měsíců sociálního pojištění. To znamená, že jste byli zaměstnaní, pracovali „na dohodu“ a pojistné odváděl zaměstnavatel, podnikali a sociální pojištění odváděli sami, nebo jste byli účastni takzvané náhradní doby zaměstnání. Pokud jste v minulé práci dostali odchodné, odstupné nebo odbytné, podporu začnete pobírat až po skončení čerpání. Doba čerpání podpory se vám tím ale nezkrátí.