Půjčka bez doložení příjmů, MAXI půjčky
Maximum informací ze světa půjček
Reklama
250.000
20.000
30.000
Info pro spotřebitele
Typy půjček a úvěrů na trhu
Finanční rady a tipy

Na co si dát pozor u pojistky 'na blbost'?

Odpovědnostní pojistka, neboli všeobecně známá „pojistka na blbost“ se může hodit každému. Škodu způsobíte, ani nemrknete: v obchodě, během sportování, v rámci odpovědnosti za vaše děti, na návštěvě i při mnoha dalších situacích. Pojistit seje snadné, ale pozor, jak je vaše pojistka postavená. Přečtěte si důkladně podmínky a výluky z pojištění, abyste nebyli nepříjemně překvapeni.

Rozsah pojištění

Všechny produkty dnes zahrnují odpovědnost za újmu způsobenou dětmi, jen některé pak jsou rozšířeny i na škody způsobené dalšími členy domácnosti. Odpovědnost z držení nemovitosti bývá někdy vyloučena, podobně je to se škodami způsobenými domácími zvířaty, zbraněmi, dálkově řízenými leteckými modely nebo malými motorovými plavidly. Náklady na právní zastupování pojištěného nebo zachraňovací náklady během odvracení přímo hrozícího nebezpečí nejsou zahrnovány zcela běžně.

Nemajetková újma

Ze zákona je člověk povinen uhradit nejen újmu majetkovou, ale i nemajetkovou. A ta může být daleko vyšší. Co může být takovou újmou? Osobní neštěstí, poškození dobrého jména, zásah do soukromí a mnoho dalších. Odškodnění mohou požadovat nejen přímo poškození osoby, ale i další účastníci události i náhodní svědci!

Na jakou částku se pojistit

Stanovena může být jiná částka pro újmu na majetku a jiná pro újmu na zdraví. Odpovědnost za újmu na zdraví by měla dosáhnout minimálně 10 milionů korun. Také platí, že majetnější lidé by se měli pojistit na vyšší částky. Čím méně limitů vaše pojišťovna uplatňuje, tím lépe, může se jednat třeba o limity týkající se škod na elektronice nebo pronajatých věcech.

Zavinění je nutné

Pro pojistné plnění je potřeba, abyste přiznali vaše zavinění, nejčastěji se jedná o nedbalost. Pokud vznikne újma bez přiznání zavinění, pojišťovna plnit nebude. Pozor také na takzvanou hrubou nedbalost, mnoho pojišťoven ji má ve výlukách z pojištění. Hranice mezi nedbalostí a hrubou nedbalostí je pak velmi tenká. Nesmíme také uzavřít smír s poškozeným bez vědomí pojišťovny. Uvědomte si tedy, že pojišťovna bude plnit pouze v případě, kdy jste za škodu odpovědni a přiznáte svou vinu.

Výluky z pojištění

Vyloučeny z pojistného plnění bývají svévole, škodolibost, jednání pod vlivem alkoholu a drog, a mnohdy také již zmíněná hrubá nedbalost. Upřednostněte tedy produkty, které škody způsobené hrubou nedbalostí nevylučují.

Na závěr radíme: spíše než rychle a snadno přes internet si sjednejte pojistku po poradě se zkušeným finančním poradcem. Vyhnete se základním a zbytečným chybám.