Půjčka bez doložení příjmů, MAXI půjčky
Maximum informací ze světa půjček
Reklama
250.000
20.000
30.000
Info pro spotřebitele
Typy půjček a úvěrů na trhu
Finanční rady a tipy

Co hrozí živnostníkům při neplacení zdravotního pojištění?

Všechny osoby samostatně výdělečně činné by si měly řádně a včas platit zdravotní pojištění. Za každý den prodlení „naskakuje“ penále ve výši 0,05 % z dlužného pojistného. Nedojde-li k dobrovolné úhradě, přistupují pojišťovny k vymáhání dlužné částky. Na internetu jsou navíc zveřejňováni dlužníci na zdravotním pojištění od určité finanční hranice, což může bránit v získání zakázek, protože firmy do tohoto seznamu mohou zdarma nahlížet. U každé zdravotní pojišťovny je hranice dluhů trochu jiná, například u VZP 300 000 Kč.

Chcete „utéct“ k jiné pojišťovně?

Změnou zdravotní pojišťovny se nic nevyřeší a před dluhy neutečete. Pohledávky jsou samozřejmě vymáhány i po bývalých pojištěncích. Na promlčecí lhůtu přitom nespoléhejte, ta je pro pojistné i penále 10 let. K promlčení dochází zřídka, pojišťovny si všechny své pohledávky velmi pečlivě hlídají.

Ani po nástupu do zaměstnání dluhy nezmizí

Když se necháte zaměstnat, vaše předchozí dluhy na zdravotním pojištění samozřejmě budete muset pořád vyřešit. A to i tehdy, trvala-li samostatně výdělečná činnost jen pár měsíců v roce a po zbytek jste byli zaměstnaní. Za každý měsíc samostatně výdělečné činnosti, i té ztrátové, se musí odvést alespoň minimální zdravotní pojištění.

Prominou mi penále?

Dlužíte na zdravotním pojištění? Nejlepší je situaci řešit co nejdřív a zkusit se s pojišťovnou individuálně domluvit. Většinou vyjdou spolupracujícím živnostníkům vstříc a dohodnou vám splátky. Vyměřené penále může být sníženo či dokonce prominuto, pokud je po uhrazení veškerého pojistného podána žádost o prominutí penále. Podat se musí do 15 dnů od obdržení platebního výměru na penále nebo 8 dnů od obdržení výkazu o nedoplatcích. Dlužné pojistné je ale nutno zaplatit všechno, prominuto být nemůže.