Půjčka bez doložení příjmů, MAXI půjčky
Maximum informací ze světa půjček
Reklama
250.000
20.000
30.000
Info pro spotřebitele
Typy půjček a úvěrů na trhu
Finanční rady a tipy

Jak platit daň z nemovitosti?

Z každé nemovitosti se státu odvádí daň. Na rozdíl od ostatních daní, daň z nemovitosti se platí předem, a to v termínu do konce ledna. Povinnost platit daň vzniká všem, kdo koupili nemovitost nebo ji dostali darem. Týká se to i Vás? Pak se Vám mohou hodit následující rady, jak odvést daň z nemovitosti.

Předmět daně

Předmětem daně z nemovitosti jsou pozemky v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby a bytové či nebytové jednotky. Naopak daň se neodvádí z rozestavěných staveb. Daň vždy hradí vlastník nemovitosti, u neznámého vlastníka její uživatel a u nemovitostí pronajatých od Státního pozemkového úřadu nebo Správy státních hmotných rezerv její nájemce.Kdo (ne)podává daňové přiznání

Daňové přiznání musíte podat tehdy, pokud jste nabyli nemovitost předešlý rok nebo měnili výměru či přistavovali další část nemovitosti a jste jejím vlastníkem k prvnímu lednu daného roku. Kdo již někdy v minulosti odevzdal daňové přiznání a nenastaly žádné změny, znovu ho podávat nemusí.

Odevzdání daňového přiznání

Daňové přiznání musíte podat na finanční úřad do 31. ledna, nejdéle do pěti dní po této době. Vlastníci nemovitosti, kteří nemusí odevzdat daňové přiznání, mají na úhradu daně čas do konce května. Daně vyšší než 5 000 Kč si můžete rozdělit do dvou splátek.

Doručení daňového přiznání

Daňové přiznání se podává na předtištěném formuláři osobně nebo se zasílá poštou, majitelé nemovitosti s aktivní datovou schránkou musí k doručení použít elektronickou cestu. Pokud vlastníte více nemovitostí na území jednoho kraje, podáváte jedno přiznání a platíte daň jednou společnou platbou. Kdo vlastní nemovitosti v různých krajích, podává v každém kraji přiznání zvlášť.

Prodloužení lhůty o pět dní

V roce 2016 se daňové přiznání odevzdávalo nejpozději do 1. února, protože poslední lednový den vycházel na víkend. Rozhodující je vždy razítko a datum na obálce. To neplatí pro tolerované opoždění do pěti pracovních dnů – tehdy je zapotřebí daňové přiznání doručit nejpozději pátý den a k razítku na obálce se nepřihlíží. V případě, že se opozdíte, činí úroky z prodlení 0,05 % z daně za každý den, maximálně ale 5 % nebo 300 000 Kč.