Půjčka bez doložení příjmů, MAXI půjčky
Maximum informací ze světa půjček
Reklama
250.000
20.000
30.000
Info pro spotřebitele
Typy půjček a úvěrů na trhu
Finanční rady a tipy

Náležitosti smlouvy o půjčce

Smlouvu o půjčce upravuje Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) v ustanoveních § 657 a § 658. Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci (nejčastěji však peníze) a dlužní se zavazuje vrátit po uplynutí sjednané doby věci stejného druhu v lepší kvalitě či vyšším množství, nebo zapůjčenou finanční částku navýšenou o úrok.

Půjčená věc se stává vlastnictvím dlužníka, který ji může užívat, popř. spotřebovat. Po uplynutí sjednané doby vzniká dlužníkovi povinnost vrátit jinou věc, avšak stejného druhu.Náležitosti smlouvy o půjčce

Jako každá smlouva, i smlouva o půjčce by měla obsahovat určité náležitosti. V prvé řadě je zapotřebí identifikovat smluvní strany, které tvoří věřitel, tedy ten, kdo peníze půjčuje, a dlužník, tedy ten, kdo peníze získá. Důležité je uvést jméno, adresu a rodné číslo. Dlužník se zavazuje věřiteli splatit půjčku, ať už jednorázově či splátkami. Tato částka je navýšena o úrok, což je odměna věřiteli za to, že smí dlužník peníze po určitou dobu využívat.

Dalším nezbytným údajem je výše půjčené částky, kterou věřitel půjčuje dlužníkovi, včetně uvedení úroku. Ve smlouvě by měla být uvedena doba splatnosti půjčky, forma úhrady splátek a číslo účtu či místo předání. Obecně lze doporučit právě formu splácení na účet věřitele, protože získáte přehled o tom, kdy a co jste zaplatili a v případě nesrovnalostí máte od plateb doklady. K identifikaci obou stran jsou pak doporučovány čísla občanského průkazu. Smlouvu uzavírá datum sepsání a podpisy obou stran.

Ke každé smlouvě náleží i obchodní podmínky. V nich je uvedeno, jaká další práva a povinnosti mají obě strany. Dále se v nich upřesňuje forma řešení sporů, reklamační podmínky a další ustanovení, která se nevešla do smlouvy o půjčce.


Náš tip: Vzor smlouvy o půjčce můžete najít například na pracepropravniky.cz


REKLAMA
250.000
20.000
až 8.000 Kč