Půjčka bez doložení příjmů, MAXI půjčky
Maximum informací ze světa půjček
Reklama
250.000
20.000
30.000
Info pro spotřebitele
Typy půjček a úvěrů na trhu
Finanční rady a tipy

Manželství a dluhy

Minulý rok začala platit řada nových právních norem. Novelizace se nevyhnula ani exekučnímu řádu. Novinkou je, že od 1. ledna 2014 umožňuje exekuční řád soudním exekutorům uvalit exekuci na společné jmění pro dluhy vzniklé nejen v manželství, ale i před jeho uzavřením.

Dluhy před uzavřením manželství

Novela exekučního řádu dovoluje nařídit exekuci společného jmění manželů i pro dluhy nabyté před uzavřením manželství. Vyhnout se této situaci může druhý z manželů pouze tehdy, když informuje věřitele, že dluh vznikl proti jeho vůli. Musí jej o tom ale uvědomit neprodleně poté, co se o dluhu svého protějšku dozvěděl. Toto prohlášení lze učinit i u dluhů vzniklých za dob trvání manželství.Příklad ze života

Pokud se provdáte za svého partnera a zjistíte, že například dluží na alimentech za děti z prvního manželství, nemusíte nic platit ze svých úspor, které jste měli před uzavřením manželství (před vznikem společného jmění). Jiné je to u mzdy. Ta spadá do společného jmění od uzavření manželství a je možné ji postihnout exekucí.

Předmanželská smlouva není spásná

Vyřeší tuto problematiku předmanželská smlouva? Pouze částečně. Co se týče dluhů, má taková smlouva určitá omezení. U existujícího dluhu nesmí omezit možnost jeho uspokojení. V případě použití předmanželské smlouvy, která upravuje nebo omezuje společné jmění, se v exekučním řízení na konkrétní dluh může stát, že bude postižen majetek ošetřený touto smlouvou.

Dluhy po smrti manžela/ky

Po smrti manžela či manželky zodpovídá za dluhy vždy protějšek. Platí to i tehdy, že jste neměli společný majetek, nebo jste uzavřeli předmanželskou smlouvu. Dědictví sice odmítnout můžete, ale často to přináší ztrátu bydlení, auta a dalšího majetku.