Půjčka bez doložení příjmů, MAXI půjčky
Maximum informací ze světa půjček
Reklama
250.000
20.000
30.000
Info pro spotřebitele
Typy půjček a úvěrů na trhu
Finanční rady a tipy

Kdy si musí student platit sám zdravotní pojištění

Během studia platí stát za studenty zdravotní pojištění. Jsou ale jisté situace, kdy si student musí na zdravotní pojištění myslet sám. Které to jsou, a jak se nedopatřením nestát neplatičem?

Za jaké studenty stát platí zdravotní pojištění

Stát hradí zdravotní pojištění u osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání, tedy studují na středních a vysokých školách v ČR. Netýká se to dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, kdy je dítě výdělečně činné nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci. Týká se to i studia na středních a vysokých školách v cizině, ale pouze pokud je postaveno na roveň studia v ČR (podle rozhodnutí Ministerstva školství).

Ohlášení studia zdravotní pojišťovně

Vysoké školy nemají povinnost ohlásit pojišťovně nástup studenta, ze zákona má oznamovací povinnost sám pojištěnec, u nezletilých dětí jejich zákonný zástupce. U pojišťovny je proto dobré se informovat, zda je skutečnost nahlášena, a pokud ne, doložit ji potvrzením o studiu. Oznámit se musí zahájení i ukončení studia, případně jeho přerušení a znovuzahájení, a to jako u všech změn nejpozději do osmi dnů. Oznamovat a dokládat ukončení předchozího studia není nutno, pokud studium pokračuje bez přerušení, doložit ale musíme začátek studia nového. Zápis do 1. ročníku VŠ někdy bývá později než v září. Student musí své zdravotní pojišťovně tuto skutečnost oznámit, a to do osmi dnů ode dne, kdy se o tom dozvěděl. Pojišťovně můžete předložit vyrozumění o přijetí.

Neplatit zdravotní pojištění není jen tak

Neřešené dluhy budou narůstat a mohou studenta dovést až k exekuci. Pojišťovna navíc může udělit pojištěnci pokutu za nesplnění oznamovací povinnosti, a to až do výše 10 000 Kč.

Jak po maturitě?

Odmaturovali jste a chystáte se ihned po prázdninách na vysokou školu? Stát za vás platí zdravotní pojištění i o prázdninách. Pokud studovat dál nechcete, nebo vás na vysokou nepřijali, je nutné nahlásit se na úřadu práce, nastoupit do zaměstnání nebo začít podnikat. Stát za vás bude platit pojistné v době navazujících školních prázdnin, poté již ne.

Jak je to po ukončení studia VŠ

Dokončili jste úspěšně vysokou školu? Pojistné za vás stát bude hradit nejen do konce měsíce, ve kterém jste studium ukončili, ale i další měsíc, pokud tedy nenastupujete hned do zaměstnání. Za den ukončení studia je považován den vykonání státní závěrečné zkoušky, nikoliv promoce!

Studenti nad 26 let věku

Stát hradí zdravotní pojištění pouze za studenty denního studia do 26 let věku. Pokud studujete dál, můžete, ale stáváte se osobou bez zdanitelných příjmů a zdravotní pojištění si budete muset hradit sami.

Jak je to se studijními pobyty

Chystáte se na studijní pobyt a zároveň kvůli tomu na čas přerušit studium na VŠ? Pokud se jedná o studijní programy uznané Ministerstvem školství v rámci EU a Švýcarska, bude za vás i nadále placeno zdravotní pojištění. Pokud ne, budete si jej muset hradit sami. V případě dlouhodobého studijního pobytu v zahraničí může být lepší se odhlásit od své zdravotní pojišťovny a platit si pojištění v místě studia.