Půjčka bez doložení příjmů, MAXI půjčky
Maximum informací ze světa půjček
Reklama
250.000
20.000
30.000
Info pro spotřebitele
Typy půjček a úvěrů na trhu
Finanční rady a tipy

Skončili jste v práci? Co bude potřeba zařídit?

Konec v práci, ať už z vaší inciativy či ve formě „vyhazovu“, nebývá příjemnou záležitostí. Kam by měly vést vaše kroky, jakmile se stanete nezaměstnanými? Víte, co dělat nejdříve v této situaci?

Hned na úřad práce

Na úřad práce v místě svého bydliště zamiřte pokud možno ihned, a to i v případě, máte-li nárok na odstupné. Pokud to stihnete do tří dnů, evidováni budete hned od prvního dne vaší nezaměstnanosti, což vám zjednoduší situaci. Po dobu evidence za vás stát hradí zdravotní pojištění. Sociální pojištění za vás sice nikdo hradit nebude, nikdo jej po vás ale ani nebude chtít. Doba zařazení do databáze uchazečů o práci se započítává do důchodového pojištění, nejdéle ale po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti plus jeden rok navíc.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti

Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti musíte splnit určitou podmínku, nezíská ji totiž každý. Za poslední dva roky musíte mít uhrazeno důchodové pojištění minimálně za 12 měsíců. Potřebnou dobu pojištění nezískáte pouze zaměstnáním, ale třeba i péčí o dítě do čtyř let, veřejnou službou dobrovolnickými pracemi nebo pobíráním invalidního důchodu III. stupně. I „zaměstnanec pracující na živnostenský list“, což je nešvar dnešní doby, se může po propuštění přihlásit na úřadu práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti, podmínkou je ale zrušení či pozastavení živnosti.

Výše a délka podpory

Výše podpory v nezaměstnanosti se počítá z průměrného čistého příjmu posledního zaměstnání, jde o průměr za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí. Je ale stanoven určitý limit, který se zvyšuje, absolvujete-li některý rekvalifikační kurz. První dva měsíce pobírá nezaměstnaný podporu ve výši 65 % z čisté mzdy, další dva měsíce 50 % a zbylé měsíce 45 %. To, jak dlouho budete tyto peníze dostávat, záleží na vašem věku. Nezaměstnaní do 50 let pobírají podporu maximálně 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců.

Skončili jste v práci z vlastní vůle?

Kdo skončí v zaměstnání z vlastní vůle a podá výpověď či odejde na dohodu, přičemž nemá „v rukávu“ jiné zaměstnání, bude na úřadě práce ohledně podpory v nezaměstnanosti znevýhodněn. Nárok máte na podporu pouze ve výši 45 procent čistého příjmu.

Nemíříte na úřad práce ze zaměstnání?

Ještě jiné podmínky pro pobírání podpory v nezaměstnanosti jsou pro ty, kteří na úřad práce nezamířili ze zaměstnání. Týká se to například maminek, kterým skončila rodičovská dovolená. Výše podpory se v těchto situacích počítá z průměrné mzdy v ČR. V prvních dvou měsících je o 0,15 násobek, další dva měsíce 0,12 násobek a zbylo dobu 0,11 násobek.

Jak nepřijít o podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti ztrácíte, odmítnete-li úřadem práce nabízenou práci. Jakmile do práce nastoupíte, ale do 6 měsíců ji ukončíte sami a bez udání důvodu, nebo dostanete výpověď za hrubé porušení pracovních povinností, rovněž nebudete mít na podporu nárok. Jakmile odmítnete nástup na veřejnou službu, na kterou můžete být povoláni kdykoliv po dvou měsících evidence na úřadu práce, budete z evidence vyškrtnuti. O podporu v nezaměstnanosti pak můžete požádat nejdříve za půl roku.

Jak je to s odstupným

Jakmile máte nárok na odstupné, po tuto dobu sice podporu v nezaměstnanosti pobírat nebudete, stejně se ale na úřadě práce evidujte. Nebudete se totiž muset starat o platbu zdravotního pojištění. Pokud by se stalo, že vám zaměstnavatel přiznané odstupné nevyplatí nebo jeho vyplácení bude odkládat, nebudete mít sice nárok na podporu v nezaměstnanosti, stát vám ale odstupné vykompenzuje, maximálně ve výši 65 jeho výše, a poté jej bude vymáhat po zaměstnavateli.

Sociální dávky pro nezaměstnané

Jestliže se vám nepodaří najít nové zaměstnání do doby, než vám vyprší nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete od státu získat některé sociální dávky, například dávky hmotné nouze a příspěvek na bydlení.